Меню
Тесты
Тесты  /  Экология  /  Прочее  /  Экология

Экология

Avatar
28.05.2021. Тест. Экология, Прочее
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Экология дициплиниясы боюнча аткарылуучу тест. Студенттер жана окуучулар учун.

Список вопросов теста

Вопрос 1

1 Биздин планетада канча жашоочу жер бар ?
 

Варианты ответов
 • 3
 • 4
 • 5
Вопрос 2

2 Жашоо чөйрөсү жөнүндө түшүнүк 
Аугэкология деген эмне ?
 

Варианты ответов
 • Аугэкология - бул жеке организмдин түрүн айлана чөйрө менен байланыштырып  турган экологиялык чөйрө
 • Аугэкология- тирүү организмдердин курчап турган Жанан аны менен түздөн түз аз ара аракеттенүучу түшүнүк
 • Аугэкология- бул тирүү организмдердин курчап турган жана аларга белгилүү таасир тийгизген жаратылыштын бөлүгү
Вопрос 3

 Алюминий жер кыртышында канча процент түзөт ?
 
 

Варианты ответов
 • 8,6%
 • 8,7%
 • 8,8%
Вопрос 4

Популяциянын аныктамасы кандай ?
 

Варианты ответов
 • популяция -бул топтордун жыйындысы
 • популяция -бул адамдардын жыйындысы
 • популяция-бул бир түрдүн индивиддеринин жыйындысы
Вопрос 5

Геологдор дуйнодогу эн ири алтын кендеринин бири болгон кумторду канчанчы жылы табышкан? 
 

Варианты ответов
 • 1978 ж
 • 1980 ж
 • 1986 ж
Вопрос 6

Жерде жашоо.учурда канча Миллионго жакын турун билет ?
 

Варианты ответов
 • 1,5 мил
 • 2мил
 • 2,5 мил
Вопрос 7

"Биоценоз" термин канчанчы жылы ким тарабынан киргизилген ?
 

Варианты ответов
 • К Мебиусом 1877- ж
 • А Тенсим 1935 - ж
 • В .Н. Сукачёв 1944 -ж
Вопрос 8

 Гомеостаздын канча түрү бар?
 

Варианты ответов
 • 3
 • 2
 • 4
Вопрос 9

Тирүү  организимдин  түрлөрүнүн курамы боюнча Өсүмдүктөр канча пайыз түзөт?
 

Варианты ответов
 • 42%
 • 37%
 • 21%
Вопрос 10

 "Биосфера" түшүнүгун Австралиялык геолог Эдуард Сьюсс канчанчы жылы кирген ?
 

Варианты ответов
 • 1863 - ж
 • 1875-ж
 • 1878 - ж
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт